Je hebt al eerder kunnen lezen over Employer Branding en over het gebruik van Twitter voor Employer Branding. Bij deze laatste kwam vooral de zendkant van Twitter naar voren, maar natuurlijk kent Twitter ook een ontvangerskant. Het tweede deel van mijn onderzoek richtte zich daarom op de ontvangerskant van Twitter en keek naar de invloed van Twitter voor Employer Branding op Twitteraars.

Door middel van een experiment heb ik gekeken wat voor effect het gebruik van Twitter voor Employer Branding heeft op potentiële (twitterende) werknemers. Ik keek specifiek naar wat voor invloed het type Twitter-account en het soort boodschap hadden op de aantrekkelijkheid van de werkgever en op attitude van de potentiële (twitterende) werknemers t.o.v. organisaties.

Methode

Uit mijn eerste onderzoek kwam al naar voren dat maar een paar boodschappen en drie soorten Twitter-accounts werden gebruikt. De boodschappen die ik daarom heb onderzocht zijn: Nieuws & Info, Promotie & Werving en Conversatie. De typen Twitter-account waren: een persoonlijk Twitter-account (vanuit een werknemer), een Employer Branding Twitter-account (een soort “werkenbij..” account) en een algemeen, corporate Twitter-account.

Als je mij volgt op Twitter, is je misschien mijn spam voor het werven van respondenten opgevallen. Hiermee heb ik 101 mensen kunnen benaderen die een vragenlijst invulden. In die vragenlijst kreeg elke respondent drie verschillende organisaties te zien met een bepaald type account en boodschap en vervolgens kreeg de respondent een aantal vragen over die organisaties.

Resultaten 

Uit de resultaten kwamen een aantal best practices naar voren voor het gebruik van Twitter voor employer branding. De belangrijkste bevinding was dat een conversatieboodschap tot een positievere attitude ten opzichte van de organisatie en tot een sterkere werkgeversaantrekkelijkheid leidde. De rest van de bevindingen heb ik opgesomd in de onderstaande tabel.

Uit de tabel kun je dus bijvoorbeeld opmaken dat een conversatieboodschap over het algemeen zorgt voor een positieve attitude en een grote werkgeversaantrekkelijkheid en dat een persoonlijk account zorgt voor een grotere kans op reacties. Als je deze tabel iets anders weergeeft krijg je de twee onderstaande tabellen. Deze tabellen geven vanuit managementperspectief wat meer inzicht omdat hier de focus wordt gelegd op wat je wil bereiken met Twitter en Employer Branding

De positieve uitkomsten: 

De iets minder positieve uitkomsten: 

Vergelijking 

Zo komen er dus een groot aantal best practices in mijn onderzoek naar voren voor het gebruik van Twitter voor Employer Branding. De best practices kwamen echter niet overeen met de resultaten van de eerdere studie. Uit deze studie bleek dat vooral Promotie & Werving en Nieuws & Informatie werden gebruikt, terwijl de resultaten hier een voorkeur suggereerden voor het zenden van een Conversatieboodschap. Potentiële werknemers zoeken dus liever de interactie op met de organisatie.

De zendkant en de ontvangerskant komen ook niet echt overeen in het type account dat gebruikt wordt. Zo blijkt dat bij de top 50 beste werkgevers er maar één een persoonlijk account gebruikt, terwijl dit account in veel gevallen toch het beste wordt beoordeeld. Zo valt dus te concluderen dat niet alles wat organisaties doen meteen goed is. Dit onderzoek zou dus daarom organisaties kunnen helpen met het inrichten van hun strategie voor Employer Branding op Twitter.

Mocht u nog vragen hebben omtrent het onderzoek of kan ik u en uw organisatie helpen met deze specifieke kennis over Employer Branding en Twitter, kunt u altijd contact opnemen.

 

2 Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *